COMUNICAT DE PREMSA


CONTACTE:COMUNICACIÓ:
Prof. Carlo Burkhardt
Institute for Precious Metals and Technology
Pforzheim University
+49 7231286063
carlo.burkhardt@hs-pforzheim.de
Eva Kopf
Steinbeis-Europa-Zentrum
Karlsruhe
+49 721 93519 111
kopf@steinbeis-europa.de
DATA DE PUBLICACIÓ: 08 Maig, 2020

PROJECTE SUSMAGPRO:

Construint una cadena de subministrament a prova de crisi per imants de terres rares

Un projecte finançat per la UE té per objecte fer front a la inseguretat de la cadena de subministrament d’imants de terres rares a Europa

Màscares de busseig adaptades, disfresses d’unicorn, ampolles de plàstic buides … la gent de tot el món ha aportat moltes idees creatives sobre com abordar la recent falta de màscares mèdiques. Per a la població en general, aquestes alternatives encara poden oferir un cert grau de protecció. No obstant això, per al personal mèdic que tracta diàriament amb pacients infectats, la manca temporal de disponibilitat d’equip certificat constitueix un greu problema.

L’actual crisi de la COVID-19 ha demostrat dramàticament com de crítica és la gestió de la cadena de subministrament i el manteniment d’un flux constant de subministraments. I això no només s’aplica als equips mèdics. Entre d’altres, els fabricants d’automòbils també han detingut la producció, ja que els fluxos de material dels països fortament afectats pel virus s’han alentit [1]. S’ha fet evident que les nostres cadenes de subministrament globals són vulnerables i poden ser fàcilment interrompudes. En aquest context, el projecte SUSMAGPRO (Horitzó 2020) ofereix una solució. En el marc del projecte, un consorci de 19 socis europeus del món acadèmic i de la indústria, coordinat per la Universitat de Pforzheim, està treballant en el desenvolupament d’una cadena de subministrament de reciclatge d’imants de terres rares i demostrant la reutilització eficaç de material reciclat en diverses indústries. La gamma de productes inclou motors d’automòbils elèctrics, bombes d’aigua, altaveus i turbines de vent.

S’ha fet evident que les nostres cadenes de subministrament globals són vulnerables i poden ser fàcilment interrompudes. En aquest context, el projecte SUSMAGPRO (Horitzó 2020) ofereix una solució. En el marc del projecte, un consorci de 19 socis europeus del món acadèmic i de la indústria, coordinat per la Universitat de Pforzheim, està treballant en el desenvolupament d’una cadena de subministrament de reciclatge d’imants de terres rares i demostrant la reutilització eficaç de material reciclat en diverses indústries. La gamma de productes inclou motors d’automòbils elèctrics, bombes d’aigua, altaveus i turbines de vent.

Ja abans de la crisi actual, la UE havia creat una llista de matèries primeres fonamentals, que són crucials per a l’economia d’Europa[2] i estan subjectes a importants riscos de subministrament. Es necessiten per produir béns quotidians, així com tecnologies modernes, garantir la seguretat de l’ocupació en diverses indústries i el benestar econòmic, i en canvi no estan disponibles en abundància. Entre elles es troben els elements de terres rares (REE), utilitzats per produir forts imants, un dels components més crucials en indústries com   l’automotriu, l’aeroespacial, la de mobilitat electrònica, l’eòlica i la de béns de consum. Aquests imants són essencials per aconseguir la transició a l’energia verda i la transformació digital de les indústries.

Malgrat el seu nom, els REE no són rars de trobar en la natura, però, són difícils d’extreure i la mineria causa importants danys ambientals. Actualment, només una fracció de la demanda de la UE se satisfà també amb la producció de la UE, mentre que la Xina és el principal productor i exportador mundial. A més de la mineria, en ella es duen a terme altres etapes del procés de producció, com l’oxidació i el refinament[3]. Donades aquestes circumstàncies, és qüestionable que l’actual cadena de subministrament de REE pugui considerar-se a prova de crisi i sostenible.

Una crisi té una forma de revelar els punts febles. Això pot semblar cruel al principi, però també presenta una oportunitat per reorganitzar, reiniciar i millorar per crear un futur millor. Mentre ens enfrontem momentàniament a una crisi sanitària sense precedents en els nostres temps moderns, no hem d’oblidar el canvi climàtic, un altre gran repte a què s’enfronta la humanitat. L’actual estancament ofereix una gran oportunitat per fer un canvi real en aquest sentit. I s’estan fent els primers passos: al Parlament Europeu, s’ha format una aliança que demana una recuperació verda de la crisi de la COVID-19[4]. A més de diversos ministres de medi ambient, inclou a directors generals, associacions empresarials, ONG, grups de reflexió, grups de la societat civil i representants sindicals. El seu objectiu és situar l’Acord Verd Europeu en el centre de l’activitat econòmica d’Europa, lluitant per una transició verda després de la crisi.

El reciclatge dels imants de terres rares redueix els residus, ajuda a protegir el medi ambient i recupera recursos preciosos. A major escala, el projecte SUSMAGPRO mostra que, amb col·laboració, dedicació i idees creatives, és possible desenvolupar un sistema que funcioni per a nosaltres i per al planeta i construir un futur més sostenible i resistent.

A més de la Universitat de Ciències Aplicades de Pforzheim, cadascun dels socis aporten el seu coneixement en els diferents passos per tancar el cercle des de la recuperació fins a la fabricació de nous Imants. En l’etapa de separació i recuperació, INSERMA ANOIA, S.L. s’encarrega part de la integració i automatització de diferents desenvolupaments usant els seus coneixements en robòtica i màquines de classificació, contribuint així amb la seva experiència a el projecte.

Per obtenir més informació, visiteu www.susmagpro.eu

SUSMAGPRO ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció No 821.114.

Fonts:

http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2020/03/Hansen_Rare-Earth_v1.pdf

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/EIT-RawMaterials-Position-Paper-on-COVID-19.pdf

https://hbr.org/2020/03/coronavirus-is-a-wake-up-call-for-supply-chain-management

Imatge: ©Travel mania/Shutterstock.com


[1] https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/EIT-RawMaterials-Position-Paper-on-COVID-19.pdf

[2] https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

[3] http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2020/03/Hansen_Rare-Earth_v1.pdf

[4] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-launched-in-european-parliament/

Print Friendly and PDF