Elvisustech


Les tecnologies de reciclatge existents no han assolit encara els objectius exigits per les directives europees pels propers anys. La nova tecnologia innovadora de classificació de deixalles del sector del automòbil proposta en aquest projecte te com objectiu: la reducció de residus, la separació de materials perillosos dels materials útils, la millora de la taxa de reciclatge, ajudar a millorar la valorització i elevar las produccions alternatives de malbaratament d’energia. Aquesta tecnologia s’adaptarà a les exigències nacionals, europees e inclús a nivell mundial.

Programa de finançament: LIFE+

Països que col·laboren: España

Inici del projecte: Setembre de 2010

Duració del projecte: 31 meses

Print Friendly and PDF