Kit digital


Informació associada a la convocatòria d’ajuts del Programa Kit Digital Fons Next Generation EU


Què és?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

Com aconseguir el bo digital?

Els ajuts estan dividits en 3 segments:

  • El  primer segment  està enfocat a petites empreses d’entre  10 i 50 empleats . Disposen d’un ajut econòmic total de 12.000 €
  • El  segon segment  està enfocat a petites empreses d’entre  3 i 10 empleats . Disposen d’un ajut econòmic total de 6.000 €
  • El  tercer segment  està enfocat a microempreses de fins a  3 empleats  i per a  autònoms . Disposen d’un ajut econòmic total de 2.000 €

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

Més informació

Categories de solucions digitals d’INSERMA

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

COMUNICACIONS SEGURES

La recol·lecció de dades obtingudes de les màquines requereix una arquitectura segura i gestionable per evitar problemes que puguin afectar directament la producció i els sistemes de control. En la mesura que la digitalització s’utilitza bidireccionalment i intervé en els processos, necessitarà ser més robusta i fins i tot si el procés pot ser crític, també redundant.

SOLUCIÓ 1: Separació i gestió de Xarxes Internes.

Equip d’intercanvi de dades entre la Xarxa de Gestió on estarà l’ERP i la xarxa de Fàbrica on es recullen totes les dades de planta i on s’envien totes les dades de configuració i producció (Ordres de Fabricació, receptes, etc.) . En aquest punt se separen físicament les dues xarxes creant un segon tallafocs cap als sistemes de control i supervisió. També es gestiona en aquest punt bidireccionalment que equips d’una xarxa tenen accés a l’altra. Tenint la infraestructura correcta es pot donar accés segur a una persona externa establint un túnel segur (VPN) punt a punt.

Aquest tipus de solució està disponible a partir de 800€ si ja es disposa del maquinari apropiat. Si cal el maquinari a partir de 1900€.

SOLUCIÓ 2: Separació i gestió de Subredes A Planta.

Cada cop és més comú que les comunicacions entre els sistemes de control i supervisió, s’estableixin sobre Red Ethernet, amb els seus diferents protocols. Aquest trànsit comú pot generar cert caos a les nostres vies de comunicació. Per posar ordre i seguretat a tot això, calen solucions que regulin i autoritzin o prohibeixin el trànsit per determinades vies. Des de fa més de 20 anys estem donant solucions per aïllar convenientment les subxarxes en diferents zones de control i establir quines vies poden comunicar amb xarxes superiors mitjançant Switches gestionables i redundants si cal. a partir de 500€.

SOLUCIÓ 3: Servidors i accessos a dades independents, fixes o puntuals. 

De vegades es requereix una petita quantitat de dades amb cadències d’actualització baixes, sistemes de supervisió senzills accessibles des de fora de l’empresa o connexions per a telemanteniment puntuals. Per a aquests casos disposem de rúters multi protocol que permeten totes les formes de comunicació possibles i disposen de tots els protocols de comunicació que tenen els equips de fàbrica això permet connectar-s’hi remotament utilitzant un túnel segur (VPN) i de forma totalment aïllada i independent a la xarxa de fàbrica. Això evita preocupacions als equips dIT i independència als equips de producció i manteniment sense perdre la seguretat. Fàcil configuració, sense problemes amb el tallafoc del rúter si s’utilitza la xarxa però també admet 4G i 5G per a total independència. 

Solucions a partir de 900 €

GESTIÓ DE PROCESSOS

Que la gestió principal de l’empresa es realitzarà amb un ERP és clar, on comencen els problemes és quan volem enviar dades de l’ERP directament a procés i quan volem realimentar l’ERP amb dades de procés. Ja que no totes les màquines estan preparades (problema1) ni les que ho estan, tenen protocols que siguin compatibles directament amb els ERP (problema 2). També hi ha situacions en què no tenim establertes les comunicacions entre la planta de producció i l’ERP (problema 3, veure COMUNICACIONS SEGURES).

SOLUCIÓ 1: Adquisició de dades elementals de màquines antigues o sense servidor de dades.

Disposem de maquinari especialment dissenyat per recollir senyals de les vostres màquines i brindar aquesta informació de forma semi processada per optimitzar al màxim les comunicacions en quantitat, volum i qualitat de les dades a manejar. La informació es pot servir en múltiples formats i protocols.

Aquesta solució està disponible des de 1100€.

SOLUCIÓ 2: Porta d’enllaç ERP-EQUIPS DE PLANTA (amb explotació o sense).

Aquesta solució és la porta d’accés del vostre ERP al món de la producció, adaptant he interpretant de forma bidireccional les dades del vostre negoci. És l’enllaç necessari per poder enviar ordres de fabricació o receptes a producció així com recollir senyals i avisos de la producció perquè es puguin analitzar i prendre decisions relacionades amb les primeres matèries, repercussió de serveis en els preus, rendiments, qualitat, etc. .

Aquesta solució està disponible des de 1200 €.

BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA

Un cop solucionada la captura i l’enviament de dades, s’ofereixen també solucions de programari per a la seva explotació, anàlisi i elaboració d’informes i pantalles de control. De manera que la informació s’aprofita al màxim a totes les àrees del negoci i s’envia a l’ERP en la mesura justa i interactuant per a la presa de decisions. Això permet automatitzar-ne moltes. Tindrem informació clau en temps real a cada àrea del negoci, i això ajudarà a prendre decisions clau de forma immediata.

SOLUCIÓ 1: Control de producció.

És una solució de programari que a més d’actuar com a porta d’Enllaç amb l’ERP permet filtrar, calcular i analitzar les dades de forma bidireccional generant noves dades calculades com a qualitat, rendiment, Disponibilitat, OEE, Control de Paros i els seus motius, Utilització per a manteniment i altres indicadors clau que es mostraran de forma gràfica i senzilla i en làmbit exclusiu de cada responsable dàrea. Aquests indicadors permeten incidir ràpidament i directament en l’eficiència i l’aprofitament dels nostres recursos. El tractament de les dades en aquest nivell permet que les dades arribin a l’ERP de la manera més eficient i compacta possible, evitant així haver de transportar i emmagatzemar dades innecessàries. 

Aquesta solució està disponible des de 1500 €.

SOLUCIÓ 2: Control de Paros i Manteniment.

És una solució programari que pot connectar o no amb el control de producció, aprofita les dades per a una millor gestió de les aturades, anàlisi dels seus motius, repetitivitat i solucions en predicció, prevenció o correcció. També podeu controlar els estocs de recanvis i els procediments de manteniment preventiu o correctiu.

Disponible des de 1500€

SERVEIS I EINES D’OFICINA VIRTUAL

SOLUCIÓ per a Assistència Remota.

Equips i gestió d’usuaris per a telemanteniment i supervisió remota. 

Aquesta època passada ens ha ensenyat que també és possible donar assistència i configurar sistemes de control i supervisió de manera remota i segura.

Aquesta solució amb gestió dels usuaris està disponible a partir de 800€.

Print Friendly and PDF