Altres productes


Fusta, Minerals ….

Amb una combinació de tecnologies i diverses operacions de selecció, els màquines declassifcació són la resposta per satisfer les contínues necessitats de la indústria del reciclatge. Laseparació òptica d’alta tecnologia i la resta dels nostres sensors garanteixen la reintroducció de material pur i valuós en el cicle de producció per al seu posterior processament. Els diferents tipusde materials poden ser detectats i separats. Si us plau, faci’ns saber quin producte vol classificar ianem a treballar a una configuració a les seves necessitats.

Print Friendly and PDF