ENGINYERIA ELÈCTRICA


 • Regulació i control (Sincronisme Accionaments, Control d’Eixos, Posicionament…).
 • Aplicació de les directrius de funcionament i seguretat pel marcatge CE.
 • Disseny de prototipus electrònics (Programació de micro-controladors).
 • Disseny i aplicació d’instal·lacions domòtiques i edificis intel·ligents.
 • Cursos de formació per sistemes automàtics i programables.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Tramitació de Memòries Tècniques i Certificats d’instal·lació.

Disposem d’estació de treball CAD, CAE amb llicència. Per tant el client podrà presentar els seus esquemes i documentacions en qualsevol lloc o organisme oficial, sense cap tipus de problema.

 • Manteniment predictiu mitjançant Termografies, es sens dubte el millor sistema de manteniment preventiu per molts tipus d’instal·lacions, amb ell podrem detectar entre d’altres coses:
 • Rodaments en mal estat.
 • Defectes en las connexions elèctriques.
 • Línies elèctriques mal dimensionades.
 • Terminals mal premsats.
 • Fuites de calor en sistemes de vapor , calefacció, calderes etc.
 • I un llarg etc., que ens estalviarà moltes avaries, pèrdues de planta i energia.
Exemple termografia d’un terminal en mal estat.
Exemple termografia d’un interruptor magneto tèrmic amb una temperatura bastant elevada.

A continuació es detalla un informe típic d’una termografia, on es pot veure a part de la imatge termografia, una fotografia de la zona termografia da i una gràfica de temperatures a partir de la qual s’ha efectuat un estudi per avaluar les zones més calents.

Anàlisis i mesura de consums y paràmetres elèctrics del subministrament para la detecció de problemes i defectes en la xarxa, pertorbacions, compensació d’ energia reactiva mitjançant mesurador CIRCUTOR AR5 con registro de dades mesurades.

Print Friendly and PDF