Proficy Real-Time Information Portal


Proficy Real-Time Information Portal és una aplicació web d’anàlisi que ofereix una visió global de tot el procés productiu en temps real. Permet accedir a bases de dades, històrics de planta, dades en temps real i altres fonts. Constitueix una plataforma d’anàlisi de processos i de col·laboració entre diferents departaments o persones d’una companyia, d’una forma àgil i simple.

Característiques i beneficis

Entorn d’aplicació

Com pura aplicació web, Proficy Real-Time Information Portal permet a l’usuari final un accés sense precedent a les dades i el control de com visualitzar i analitzar-los. Tot el procés es desenvolupa en un entorn senzill, fàcil d’usar i gairebé sense necessitat de manteniment. La navegació personalitzada d’acord amb rols i la seguretat faciliten la experiència personal de l’usuari, aporta seguretat a les dades i simplifiquen el compliment amb la normativa FDA-CFRPart11.

Anàlisi de dades basades en temps

Ofereix la possibilitat de realitzar una anàlisi interactiu de fonts de dades històriques i de temps real de tota la planta mitjançant gràfics, taules i connexió de dades. Analitza les dades en detall usant components intel·ligents de taules, els quals permeten classificar, imprimir i exportar dades amb més facilitat.

Client universal de web

Un únic client web que combini els continguts d’altres aplicacions de GE Fanuc, com el HMI / SCADA – Proficy iFIX, i dades de les altres fonts d’informació en línia existents a la planta i l’organització permet la presa de decisions en temps real a tots els nivells.

Presentació gràfica

La presentació gràfica comunica de forma ràpida informació essencial a partir de conjunts de dades més complexos per a la notificació d’alertes, canvis d’estat i resums de dades. Converteix fàcilment visualitzacions interactius en informes per poder imprimir o guardar en format pdf.

Qualitat per a tota l’empresa

Proficy Real-Time Information Portal ofereix un conjunt coherent d’eines per produir anàlisi i informes de processos diferents, sistemes de control estadístic de processos (SPC) de laboratori i de planta, juntament amb interfícies a eines de Six Sigma fora de línia com Minitab.

Print Friendly and PDF