Elèctrica


 • Regulació i control (Sincronisme Accionaments, Control d’Eixos, Posicionament…).
 • Aplicació de les directrius de funcionament i seguretat pel marcatge CE.
 • Disseny de prototipus electrònics (Programació de micro-controladors).
 • Disseny i aplicació d’instal·lacions domòtiques i edificis intel·ligents.
 • Cursos de formació per sistemes automàtics i programables.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Tramitació de Memòries Tècniques i Certificats d’instal·lació.

Disposem d’estació de treball CAD, CAE amb llicència. Per lo tant el client podrà presentar els seus esquemes i documentacions en qualsevol lloc o organisme oficial, sense cap tipus de problema.

 • Manteniment predictiu mitjançant Termografies, es sens dubte el millor sistema de manteniment preventiu per molts tipus d’instal·lacions, amb ell podrem detectar entre d’altres coses:
  • Rodaments en mal estat.
  • Defectes en las connexions elèctriques.
  • Línies elèctriques mal dimensionades.
  • Terminals mal premsats.
  • Fuites de calor en sistemes de vapor , calefacció, calderes etc.
  • I un llarg etc., que ens estalviarà moltes avaries, pèrdues de planta i energia.
Exemple termografia d’un terminal en mal estat.
Exemple termografía d’un interruptor magnetotérmic amb una temperatura bastant elevada.

A continuació es detalla un informe típic d’una termografia, on es pot veure a part de la imatge termogràfica, una fotografia de la zona termografiada i una gràfica de temperatures a partir de la qual s’ha efectuat un estudi per evaluar les zones més calents.

Line 1 Line 2 Line 3 Line 4
Emiss. 0,97 0,97 0,97 0,97
Avg °C 66,6 70,0 60,1 71,9
Min °C 50,1 51,7 49,0 44,1
Max °C 85,4 84,1 78,9 85,4
Delta °C

Análisis y medición de consumos y parámetros eléctricos del suministro para la detección de problemas y defectos en la red, perturbaciones, compensación de energía reactiva… mediante medidor CIRCUTOR AR5 con registro de datos medidos.

Print Friendly and PDF