Hardware


  • Automatització de processos mitjançant Maquinari i Plc’s comercials (Siemens, Modicon, Telemecanique, Omron, etc.) I interactivitat amb els operaris mitjançant tot tipus de pantalles i displays gegants, així com implementació de sistemes de control amb Scada. Cal destacar que en aquest sector som pioners en control i adquisició de dades a través d’Ethernet TCP / IP.
  • Automatització mitjançant hardware a mida. No sempre el maquinari comercial pot aportar una solució ajustada a la nostra necessitat, Ja sigui per prestacions, preu, mida o quantitats, en moltes ocasions el disseny i desenvolupament d’un maquinari a mida és la millor solució.
  • Maquinari per a adquisició de dades i passarel per a totes les xarxes de comunicació del mercat.


Estàndard d’adquisició i explotació de dades amb Ethernet TCP / IP

Detall d’Instal·lació de PLC pel control d’aplicacions.
  • Regulació i control (Sincronisme Accionaments, Control d’Eixos, Posicionament …).
  • Disseny de prototips electrònics (Programació de microcontroladors).
  • Cursos de formació per a sistemes automàtics i programables.
Print Friendly and PDF