Software


  • Projectes per a noves instal.lacions (Càlculs, esquemes, plànols, Legalització etc.).
  • Documentació d’instal.lacions antigues.
  • Programació de sistemes automàtics (PLC’S, Variadors, Instrumentació etc.).
  • Programació d’aplicacions amb robots industrials.
  • Automatització de processos mitjançant Plc s (Siemens, Modicon, Telemecanique, Omron, etc.) I interactivitat amb els operaris mitjançant tot tipus de pantalles i displays gegants, així com implementació de sistemes de control amb Scada. Cal destacar que en aquest sector som pioners en control i adquisició de dades a través d’Ethernet TCP / IP.

Estàndard d’adquisició i explotació de dades amb Ethernet TCP / IP

Control Scada per a plantes de fabricació


  • Emmagatzematge Massiu de Dades.
  • Explotació i anàlisi de la informació per optimitzar rendiments i processos.

ENMAGATZEMATGE MASIU DE DADES, EXPLOTACIÓ I ANÀLISI DE L’INFORMACIÓ PER OPTIMIZAR RENDIMENTS I PROCESOS.

Exemple Real d’un dels nostres projectes de control de producció.

Print Friendly and PDF