Desenvolupaments a mida


  • Intranets per gestió d’informació tècnica, protocols, procediments, receptes, reports, etc. facilita i agilita el moviment de dades e informació entre administració i producció (control de estocs, fabricació…..). Complement ideal per les empreses que pretenen incorporar-se o mantenir-se a la ISO 9000.
  • Desenvolupament de programes personalitzats per manteniment preventiu (suport informàtic).
  • Desenvolupament de bases de dades per solució de problemes (manteniment correctiu).
Print Friendly and PDF