Instal.lacions elèctriques


Dins l’apartat d’instal·lacions elèctriques oferim els següents serveis de manteniment:

  • Manteniment i reparació d’instal·lacions industrials.
  • Manteniment i reparació de màquines industrials.
  • Manteniment i reparació de sistemes electrònics.

Per altra banda, ens encarreguem de realitzar instal·lacions tant per naus industrials, oficines, il·luminació en general, així com muntatges de quadres elèctrics i electrònics pels diferents apartats de processos industrials.

Quadres de potència per instal·lacions de Baixa Tensió.

Quadres per estacions transformadores.

Canalització de naus industrials.

Quadres per automatització de màquines y plantes

Pupitres pel control i supervisió de les seves aplicacions

Print Friendly and PDF